33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID BRINKMAN C.S.

Voorgesteld 2 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat bij dreigende schendingen van de openbare orde vaak voorinformatie voorhanden is of uit ervaringen geconcludeerd kan worden, dat een situatie zeer waarschijnlijk uit de hand zal gaan lopen;

verzoekt de regering ervoor te zorgen dat burgemeesters de politie zodanig inzetten dat de politie bij grove schendingen van de openbare orde, onder dreiging van escalatie, niet de inzet van de (ME) politie achterwege laat, vermindert of anderszins halfslachtig inzet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Brinkman

Hennis-Plasschaert

Marcouch

Çörüz

Van der Staaij

Naar boven