33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID HENNIS-PLASSCHAERT C.S.

Voorgesteld 2 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er nog altijd geen definitieve beslissing is genomen over het aantal meldkamers;

constaterende, dat de gesignaleerde besluiteloosheid tot onrust en onzekerheid leidt;

verzoekt de regering zorg te dragen voor een spoedige beslissing, in ieder geval binnen drie maanden, waarbij het centrale model leidend is;

verzoekt de regering erop toe te zien dat de inrichting van voornoemd model aansluit bij nieuwe ontwikkelingen en dus toekomstproof is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hennis-Plasschaert

Brinkman

Çörüz

Van der Staaij

Naar boven