33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID MARCOUCH

Voorgesteld 2 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat gemeenten steeds meer toezichthouders in dienst hebben die, aanvullend aan de politie, bij moeten dragen aan een grotere veiligheid en leefbaarheid in de openbare ruimte;

constaterende, dat er een grote en onwenselijke versnippering is in de uniformering, toerusting en opleiding van deze toezichthouders, die zo snel mogelijk weggenomen moet worden;

constaterende, dat niet al deze toezichthouders ook daadwerkelijk handhavend op kunnen treden, dat handhavers door de BOA-regelgeving slechts bij een beperkt aantal overtredingen in kunnen grijpen en dat het Openbaar Ministerie toestemming moet geven voor de inzet van BOA's;

overwegende, dat voor iedereen duidelijk moet zijn dat gemeentelijk toezichthouders in de openbare ruimte bevoegd zijn om stevig in te grijpen, beschikken over de benodigde vaardigheden en fysiek en mentaal voorbereid zijn op hun werkzaamheden;

roept de regering op om zo snel mogelijk wettelijke kaders te scheppen voor de gemeentebrigadier, de toezichthouder die op gezag van het gemeentebestuur doortastend op kan treden tegen alle overtredingen in de openbare ruimte, en daarbij tevens eisen te stellen aan uniformering, opleiding en samenwerking met de politie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marcouch

Naar boven