Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VI nr. 102

33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 juni 2012

Hierbij bied ik u, conform het bepaalde in artikel 104 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, het jaarverslag Rechtspraak 2011 aan.1

Het jaarverslag bestaat uit de jaarrekening met bijbehorende begroting, de daarin aangebrachte wijzigingen, het jaarverslag en overige financiële gegevens.

Met waardering heb ik kennisgenomen van de inspanningen die de Rechtspraak levert om te voldoen aan de vele uitdagingen waarvoor zij is gesteld. Ook heb ik veel waardering voor de transparante wijze waarop zij daarover in dit jaarverslag verantwoording aflegt.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.