Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-VI nr. 101

33 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

Nr. 101 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 mei 2012

Bij brief van 26 april jl. verzoekt uw vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mij kenbaar te maken of ik bereid ben een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de rol van de psychiatrie in brede zin te laten doen. Het betreft onderzoek naar zowel, zoals door de commissie-Deetman is aanbevolen, de relatie tussen kerkelijke en religieuze bestuurders enerzijds en psychiatrie en later centra voor bezinning en hulpverlening anderzijds, als een breed onderzoek naar de juridische, medisch-ethische, religieus-historische en gezondheidsrechtelijke en beleidsmatige aspecten van onvruchtbaarmaking en de invloed daarop van Rooms-Katholieke zijde.

Het door u voorgestane onderzoek behelst een uiteenlopend scala van aspecten van de geschiedenis van de psychiatrie, waarbij de invloed daarop van Rooms-Katholieke zijde centraal staat.

Ik onderschrijf het belang van het door u verzochte onderzoek. Ik ben voornemens om contact op te nemen met de bij de hoorzitting in de Tweede Kamer betrokken wetenschappers om te bezien op welke wijze het onderzoek het best kan plaatsvinden. Daarnaast hecht ik waarde aan het betrekken van de slachtoffergroepen.

Ik ben gaarne bereid om het door u gevraagde onafhankelijke onderzoek te laten verrichten en zal uw Kamer hiervan op de hoogte houden.

De staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner