Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 50

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN DE CALUWÉ

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in september 2011 een begin is gemaakt met het publiceren van actuele gegevens (open data) over alle ontwikkelingssamenwerkingsactiviteiten die het ministerie van Buitenlandse Zaken financiert;

overwegende, dat transparantie de effectiviteit en kwaliteit van ontwikkelingssamenwerking ten goede komt;

overwegende, dat een groot deel van de programma's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking door maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven wordt uitgevoerd;

verzoekt de regering met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven die financiering ontvangen van de regering voor de uitvoering van hun programma's op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, afspraken te maken om beschikbare data over deze programma's op korte termijn te gaan ontsluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

De Caluwé