33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 49 MOTIE VAN DE LEDEN EL FASSED EN FERRIER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat wereldwijd extremer weer toeneemt en hierdoor vooral in ontwikkelingslanden vaker overlast en natuurrampen plaatsvinden;

overwegende, dat lokale producenten – onder wie boeren – ondernemers, burgers en besturen van ontwikkelingslanden beter moeten leren anticiperen op natuurrampen;

verzoekt de regering in het ontwikkelingsbeleid voor effectieve humanitaire hulp meer aandacht te geven aan preventieve rampenbestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Ferrier

Naar boven