Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 48

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 48 MOTIE VAN HET LID EL FASSED C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ontwikkelingssamenwerking alleen effectief is als het belang van de ontvanger voorop staat;

overwegende, dat het beoogde doel van het bedrijfsleveninstrumentarium is om duurzame economische groei te realiseren in ontwikkelingslanden zodat de zelfredzaamheid in deze landen vergroot;

overwegende, dat economische groei in ontwikkelingslanden alleen duurzaam is als door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen een bijdrage wordt geleverd aan een verbeterd ondernemingsklimaat voor kleine producenten, aan de lokale markt en aan ontwikkeling van de bevolking en aan armoedebestrijding;

verzoekt de regering de criteria voor het bedrijfsleveninstrumentarium zo op te stellen, dat om voor dit instrumentarium in aanmerking te komen, projecten door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen zichtbaar moeten bijdragen aan een verbeterd ondernemingsklimaat voor kleine producenten, aan de lokale markt en aan ontwikkeling van de bevolking en aan armoedebestrijding;

verzoekt de regering tevens de criteria waarop bedrijven die subsidie aanvragen uit het bedrijfsleveninstrumentarium worden beoordeeld naar de Kamer te sturen en hierbij duidelijk te maken op welke manier het ministerie zich zeker stelt van zichtbare bijdragen aan een verbeterd ondernemingsklimaat voor kleine producenten, aan de lokale markt en aan ontwikkeling van de bevolking en aan armoedebestrijding,

en gaat over tot de orde van de dag.

El Fassed

Dikkers

Voordewind