33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat christenen in Egypte niet veilig zijn;

verzoekt de regering behoudens eventuele noodhulp, alle hulp voor Egypte per direct te stoppen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Driessen

Naar boven