33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID DRIESSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering Oxfam Novib aan te spreken op zijn exorbitante onderkomen teneinde te bewerkstelligen dat hij zijn huisvesting zo spoedig mogelijk versobert, op straffe van een subsidiestop,

en gaat over tot de orde van de dag.

Driessen

Naar boven