33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er strenge eisen worden gesteld aan ontwikkelingsorganisaties voordat zij gesubsidieerd worden, met controles voor, tijdens en na projecten;

overwegende, dat het kabinet ten aanzien van de controle bij het bedrijfsleven slechts wijst op staande OESO-richtlijnen en controle achteraf;

verzoekt de regering de eisen en controlecriteria voor ontwikkelingsorganisaties en voor het bedrijfsleven met elkaar in lijn te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Naar boven