Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 40

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 40 MOTIE VAN HET LID FERRIER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Turkije en Noorwegen een internationale conferentie organiseren in maart 2012, waar onder andere de economische ontwikkeling en schuldkwijtschelding aan Sudan zullen worden besproken;

overwegende, dat de ontwikkeling van Sudan van belang is voor een evenwichtige ontwikkeling in de regio;

constaterende, dat tegen de Sudanese president Omar Al-Bashir een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof loopt wegens misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden;

constaterende, dat de mensenrechten in Sudan en met name in Zuid-Kordofan dagelijks worden geschonden;

verzoekt de regering zich internationaal sterk te maken voor het stellen van harde voorwaarden voordat steun aan Sudan wordt gegeven, waarbij de verbetering van de mensenrechtensituatie ter plaatse wordt benoemd, inclusief toegang voor humanitaire hulp, stoppen met bombardementen, beëindigen van steun aan gewapende groepen en uitvoering van het Afrikaanse Unie framework agreement over vredesonderhandelingen en constitutionele hervormingen;

verzoekt de regering erop toe te zien dat de Nederlandse ambassade in staat is verplichtingen die ons land in het kader van het Comprehensive Peace Agreement op zich heeft genomen, na te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ferrier