33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 38 MOTIE VAN HET LID DIKKERS C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering ontwikkelingssamenwerking effectiever wil maken, maar nog geen instrumenten heeft voorgesteld om meer inzicht te krijgen hoe hulpgelden besteed worden;

constaterende, dat hoewel de tijd van ongeconditioneerde budgetsteun voor ontwikkelingslanden voorbij is, het desondanks noodzakelijk kan zijn de nationale budgetten van ontwikkelingslanden aan te vullen;

overwegende, dat het zeer wenselijk is bij een dergelijke kapitaaloverdracht zicht te houden op de besteding van het hulpgeld en het effect van de bijdrage;

overwegende, dat het monitoren van de exacte besteding van het budget de transparantie zal bevorderen, de effectiviteit van de hulp zichtbaar maakt en tevens ontwikkelingslanden zal helpen hun public finance management te verbeteren;

van mening, dat de zogeheten Public Expenditure Tracing Surveys (PETS), zoals gehanteerd door de Wereldbank, een bij uitstek geschikt instrument is om dergelijke geldstromen te volgen;

verzoekt de regering de zogeheten Public Expenditure Tracing Surveys (PETS) als formele externe toetsing op de kortst mogelijke termijn in te voeren en de daaruit volgende Public Expenditure Reviews te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dikkers

El Fassed

Voordewind

Hachchi

Naar boven