Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 150

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 150 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 juni 2012

Naar aanleiding van het verzoek gedaan tijdens het Algemeen Overleg op 16 maart 2011 (kamerstuk 32 500 V, nr. 163) van de Kamer om in een vroegtijdig stadium geïnformeerd te worden over mogelijk misbruik van fondsen breng ik de volgende informatie onder uw aandacht.

SNV heeft mij gemeld dat tijdens de eindejaarscontrole van de boekhouding van het SNV-landenkantoor in Laos onregelmatigheden zijn geconstateerd, die aanleiding gaven tot nader onderzoek door SNV. De fraude is aan het licht gekomen dankzij de klokkenluidersregeling en de interne fraude respons procedure van SNV. Deze maken deel uit van het pakket van maatregelen dat is ingevoerd ter verbetering van de verantwoordingspraktijk op instigatie van BZ. De Kamer is van deze maatregelen op de hoogte gesteld in de Kamerbrief wijziging subsidierelatie SNV 2012–2015 van 11 november 2011 (kamerstuk 33 000 V, nr. 22).

SNV heeft onmiddellijk onderzoek ingesteld, uitgevoerd door een lokale vestiging van een internationaal opererend accountantsbureau. Dit onderzoek heeft aan het licht gebracht dat er door een medewerker van het landenkantoor Laos is gefraudeerd. Het ministerie is van deze voorlopige conclusie conform afspraak op de hoogte gesteld.

Na dit eerste onderzoek heeft SNV een vervolgopdracht verstrekt aan de Nederlandse vestiging van hetzelfde internationaal opererend accountantsbureau voor een grondig forensisch onderzoek naar de gehele administratie van het kantoor in Laos. Voor zover nu bekend gaat het om een bedrag tussen de euro 315 000,– en 319 000,–. De medewerker heeft de fraude bekend. Inmiddels heeft SNV aangifte gedaan bij de lokale autoriteiten en betrokken medewerker ontslagen. Euro 34 000,– is reeds verhaald op betrokken medewerker en SNV stelt alles in het werk om zoveel mogelijk van het resterende fraudebedrag terug te vorderen.

Ik volg het verloop van dit onderzoek en de stappen die SNV daarop neemt nauwlettend en verwacht spoedig uitsluitsel over de resultaten. Waar nodig zal ik passende maatregelen nemen.

Ik zal de Kamer op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen