33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 143 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 april 2012

Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2011 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. In dit jaarbericht wordt verslag gedaan van de totstandkoming en het resultaat van de Nederlandse inbreng bij het EU-Hof in Luxemburg. Dit resultaat wordt weergegeven in samenvattingen van de 54 uitspraken van het Hof in 2011 in zaken met Nederlandse deelname. Deze uitspraken kwamen in een ruime meerderheid van zaken overeen met het Nederlandse standpunt.

Dit verslag omvat niet alle uitspraken van het EU Hof van Justitie. Daarvoor verwijs ik naar het verslag dat het Hof zelf heeft gepubliceerd op http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7000/

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven