33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 122 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN DIKKERS TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 35

Ontvangen 19 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 20 000 (x € 1 000).

II

In artikel 4 Meer welvaart, eerlijkere verdeling en minder armoede worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 20 000 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement beoogt de korting op het noodhulpbudget te verminderen met € 20 miljoen.

Daartoe wordt artikel 2.6 verhoogd met 20 miljoen euro.

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de meevaller ter waarde van 60 miljoen euro in het ODA budget, die middels een kasschuif van 2011 naar 2012 wordt gebracht, zoals vermeld in de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Buitenlandse Zaken (33 090-V) voor het jaar 2011. Deze kasschuif zal zeer waarschijnlijk ten gunste komen van artikel 4.2 armoedevermindering, waarmee dit artikel met 60 miljoen euro wordt opgehoogd en dekking kan geven voor de verhoging van het noodhulpbudget op artikel 2.6.

Voordewind

Dikkers

Naar boven