Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-V nr. 107

33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012

Nr. 107 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN HACHCHI TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 55

Voorgesteld 24 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Kamerbrief «Ontwikkeling door duurzaam ondernemen» voorziet in een evaluatieprotocol voor bedrijfslevensubsidies vanaf een hoogte van 10 mln. per jaar;

constaterende, dat niet alle bedrijfslevensubsidies die hoogte kennen en dat de genoemde Kamerbrief geen duidelijkheid schept over de evaluatie-eisen waaraan projecten onder de 10 mln. moeten voldoen;

overwegende, dat alle programma's die onder het drijfsleveninstrumentarium vallen onafhankelijk en even streng geëvalueerd moeten worden als programma's van maatschappelijke organisaties op basis van de daarvoor geldende evaluatiecriteria;

verzoekt de regering alle programma's onder hetbedrijfsleveninstrumentarium te evalueren, inclusief de kleinere programma's,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Hachchi