33 000 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen heeft dhr. Koolmees gevraagd naar een actualisatie van het economisch beeld tot en met 2015. Ik heb aangegeven dat zodra daar aanleiding voor is ik het CPB hiertoe zal verzoeken.

In de bijlage treft u een kopie van de brief aan het CPB1 met het verzoek om bij het Centraal Economisch Plan in maart volgend jaar het economisch beeld tot en met 2015 te presenteren.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Naar boven