Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 32

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de omstandigheden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zich er uitstekend toe lenen om op grote schaal duurzaam verwekte energie te genereren en dat Bonaire al flink op weg is om zichzelf volledig van duurzame energie te voorzien;

overwegende, dat hiervoor in Nederland de Regeling Stimulering Duurzame Energieproductie in het leven is geroepen;

overwegende, dat dergelijke en andere initiatieven op de BES-eilanden navolging verdienen;

verzoekt de regering om in nauw overleg met de lokale autoriteiten en in samenwerking met energieleveranciers of anderen maatregelen te treffen die erop gericht zijn om Bonaire, Sint-Eustatius en Saba in staat te stellen zichzelf op korte termijn te voorzien van duurzaam opgewekte stroom,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Van Bochove

Hachchi

Van Dam

Van Raak

Bosman

Ortega-Martijn

Van der Staaij