Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 31

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat adviezen ten behoeve van de lokale autoriteiten door externe bureaus kunnen resulteren in hoge bijdragen voor bescheiden rapporten (bijvoorbeeld in het geval van Saba: € 350 000 voor een gespreksverslag);

overwegende, dat de kosten die aan dergelijke externe adviezen verbonden zijn zwaar op de begrotingen van de BES-eilanden drukken;

verzoekt de regering om in nauw overleg met de lokale autoriteiten BES-eilanden eigen ambtelijke expertise aan te bieden ter voorkoming van verdere inhuur van externe adviseurs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Van Bochove

Bosman

Van Raak

Van Dam

Hachchi

Van der Staaij