Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 30

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID LUCASSEN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vanwege de beperkingen binnen het Statuut voor het Koninkrijk alleen Nederland niet vrij is om uit het Koninkrijksverband te treden;

van mening, dat deze ongelijkheid binnen het Koninkrijk onacceptabel is;

verzoekt de regering te komen met voorstellen die ervoor gaan zorgen dat ook Nederland vrij is om te beslissen over haar eigen toekomst, binnen of buiten het Koninkrijksverband,

en gaat over tot de orde van de dag.

Lucassen