Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2011-2012
Kamerstuk 33000-IV nr. 28

Gepubliceerd op 27 oktober 2011

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 28 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de budgetten voor de BES-eilanden over de departementale begrotingen zijn verspreid zonder eenduidige vormgeving en zonder een overzichtsconstructie;

verzoekt de regering in volgende begrotingen een uniforme presentatiewijze van de BES-budgetten op te nemen, inclusief een overzicht van de formatie ten behoeve van de BES-eilanden, alsook een overzichtsconstructie bij te voegen in de begroting van het BES-fonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Van Dam

Van Gent


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl