Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 27

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het beleid voor de BES-eilanden versnipperd en ongecoördineerd is;

tevens constaterende, dat op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba onvoldoende duidelijk is op welke wijze zij de Nederlandse regering kunnen benaderen;

verzoekt de regering de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als aanspreekpunt te laten fungeren voor de BES-eilanden en waar nodig de vakministers aan te laten sturen bij het oplossen van problemen op de eilanden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi