Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 26

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN ORTEGA-MARTIJN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat op de gouverneurs een beroep wordt gedaan ten behoeve van hun functioneren als landsorgaan en als koninkrijksorgaan;

constaterende, dat de ontwikkeling van de nieuwe landen voortdurende aandacht van de gouverneurs vraagt;

constaterende, dat de aard en de omvang van de werkzaamheden van de gouverneurs een wisselend karakter vertonen;

verzoekt de regering de ambtelijke ondersteuning van de gouverneurs te monitoren en bij gebleken tekortkomingen te bezien op welke wijze aanvullende ondersteuning kan worden geboden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

Ortega-Martijn