Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 25

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BOCHOVE EN BOSMAN

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat in december 2011 de eerste koninkrijksconferentie wordt gehouden;

van oordeel, dat verhoudingen binnen het Koninkrijk verbetering behoeven;

van oordeel, dat een jaarlijkse parlementaire discussie over «de Staat van het Koninkrijk» wenselijk is;

verzoekt de regering de Kamer voorafgaande aan de koninkrijksconferentie te informeren over de te bespreken onderwerpen en de Nederlandse inzet daarbij, opdat de Kamer daarover met de regering van gedachten kan wisselen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Bochove

Bosman