Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 24

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 24 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het initiatief te nemen tot een discussie over een meer gelijkwaardige verhouding tussen de verschillende landen binnen het Koninkrijk,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak