Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 21

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN BOSMAN EN VAN RAAK

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er een dringende noodzaak bestaat voor een Rijkswet personenverkeer gebaseerd op het principe van «wederkerigheid»;

verzoekt de regering de nog in te dienen Rijkswet personenverkeer, gebaseerd op het principe van «wederkerigheid», aan de orde te stellen tijdens de aanstaande koninkrijksconferentie in december 2011,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Van Raak