Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-IV nr. 20

33 000 IV Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2012

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID BOSMAN C.S.

Voorgesteld 26 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het College Financieel Toezicht (CFT) zich in het verleden meerdere malen kritisch heeft uitgelaten over de begrotingen van zowel Curaçao als Sint-Maarten;

constaterende, dat Curaçao en Sint-Maarten regelmatig moeite hebben om relevante stukken en verslagen op het juiste moment in te dienen bij het CFT;

overwegende, dat Nederland een groot belang heeft bij het naleven van de afspraken gemaakt in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten en geen enkel financieel risico kan en wil lopen voor Curaçao en Sint-Maarten;

overwegende, dat strikte naleving van de gemaakte afspraken in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten noodzakelijk is en dat de in de wet gestelde termijnen te allen tijde dienen te worden gehaald;

verzoekt de regering de Kamer direct te informeren op het moment dat Curaçao of Sint-Maarten de gemaakte afspraken in relatie tot de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten niet nakomt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bosman

Van Raak

Van Bochove

Van Gent