33 000 III Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2012

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID RECOURT C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de Raad van State ook een onafhankelijk adviseur van de Staten-Generaal is;

van mening, dat de procedure voor benoeming van een vicevoorzitter van de Raad van State thans niet transparant is;

van mening, dat de Staten-Generaal in de toekomst een plaats moet krijgen in de procedure voor deze benoeming;

verzoekt de regering in de procedure voor de benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State de Staten-Generaal een rol te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt

Pechtold

Van Gent

Van Raak

Naar boven