33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF

Ontvangen 14 november 2011

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Hoofdwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met  € 250 (x € 1 000).

II

In artikel 15 Hoofdvaarwegennet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met  € 250 (x € 1 000).

Toelichting

Dit amendement strekt er toe om, nadat voor 2010 en 2011 reeds middelen beschikbaar waren gesteld voor het project Maatwerkvoorlichting Verladers, in 2012 eenmalig opdracht te verstrekken voor het overtuigen van verladers om meer van de binnenvaart gebruik te maken. Hiertoe wordt € 250 000 bestemd.

Deze middelen zijn specifiek bedoeld om voor corridors als de A15 met verladers concrete afspraken te maken om meer lading van de weg naar de binnenvaart te verplaatsen. Deze maatregel vergroot de efficiency van het gebruik van de beschikbare netwerkcapaciteit. Hiermee past dit voorstel binnen het programma Beter Benutten en wordt hier onderdeel van. Het is in lijn met het Regeerakkoord waar gesteld wordt dat het kabinet wil investeren in de binnenvaart om wegen en milieu te ontlasten.

Dekking van het amendement komt ten laste van het programma Beter Benutten. Het budget van dit programma staat technisch gereserveerd op het Hoofdwegenartikel.

Dijkgraaf

Naar boven