Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-A nr. 80

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld 5 juli 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er sinds eind 2007 van en naar Brabant een aantal nachten per week treinen rijden op de verbindingen Rotterdam-Eindhoven-Utrecht;

overwegende dat de provincie Noord-Brabant en de grote steden in Brabant tot dusver de aanloopverliezen voor hun rekening hebben genomen, en dat daarom de NS deze treinen op vrijdag- en zaterdagnacht tot 02.00 uur momenteel al kostendekkend kan laten rijden,

verzoekt de regering, om in de Hoofdrailnetconcessie nachttreinen op te nemen tussen de Randstad en Brabant, aansluitend aan de nachttreinen in de Randstad, ten minste in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag, waarvan de laatste treinen uit Rotterdam respectievelijk Utrecht vertrekken om ca. 02.00 uur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

De Rouwe

Bashir

Van Gent

Verhoeven

Ouwehand