Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-A nr. 68

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juni 2012

Bijgaand ontvangt u de «Publieksrapportage Rijkswegennet»1. Het doel van deze rapportage is informatie te bieden over de ontwikkeling van de doorstroming op het hoofdwegennet en de hinder door werkzaamheden.

Deze rapportage vervangt de Kwartaalrapportages Minder Hinder en de Kwartaalmonitor Bereikbaarheidsontwikkeling Hoofdwegennet.

Deze rapportage bevat feiten en cijfers over eerste trimester van dit jaar over onder meer de volgende onderwerpen:

  • verandering in de totale afstand die het verkeer heeft afgelegd op het rijkswegennet

  • filezwaarte en top10-filelocaties

  • recente openstellingen van wegen en de bijdrage daarvan aan de doorstroming

  • geplande wegwerkzaamheden en de hinder die weggebruikers daarvan ondervinden

  • beleving door weggebruikers

  • verkeersveiligheid

De belangrijkste conclusie van deze rapportage is dat het goed gaat met de doorstroming op de rijkswegen. In de eerste vier maanden van 2012 heeft nagenoeg evenveel verkeer gebruik gemaakt van het rijkswegennet als in het vorige trimester en hebben weggebruikers minder in de file gestaan (een afname van 5,6 procent). De hoeveelheid file is niet zo laag geweest sinds 2000. Het aandeel wegwerkzaamheden in de fileoorzaken bedroeg 5,1 procent

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.