33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het breedste ecoduct van Nederland, te weten bij de A74 in Limburg, door de bezuinigingen op de ecologische hoofdstructuur straks helemaal geen natuurgebieden meer dreigt te verbinden;

constaterende, dat de ministeries van ELI en l&M kennelijke langs elkaar heen werken bij de bezuinigingen op de ehs en de aanleg van ecoducten;

verzoekt de regering te inventariseren welke geplande en bestaande ecoducten aan effectiviteit inboeten door de dreigende bezuinigingen op natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Kuiken

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven