33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat elektrificatie van het spoor grote voordelen heeft op het gebied van betrouwbaarheid, aanschaf en onderhoudskosten, energie-efficiency, capaciteit, milieu en leefomgeving;

constaterende, dat honderden kilometers spoor in de regio, waaronder de lijnen Zwolle-Wierden, Nijmegen-Roermond, Groningen-Leeuwarden en Elst-Tiel alleen door relatief dure en vuile dieseltreinen bereden kunnen worden;

verzoekt de regering een quickscan te laten uitvoeren naar de kosten, opbrengsten en milieuvoordelen van elektrificatie van de verschillende spoortracés zonder bovenleiding,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Kuiken

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven