Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000-A nr. 4

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2011

Met deze brief reageer ik op het verzoek van uw commissie voor Infrastructuur en Milieu van 3 oktober 2011, om informatie over de meerkosten bij de Tweede Coentunnel en andere lopende tunnelprojecten en of het gereserveerde bedrag van € 100 miljoen hiervoor toereikend is. In de berichtgeving is aangegeven dat de Tunnelregisseur niet wilde ingaan op bedragen. Hij heeft benadrukt dat de onderhandelingen nog lopen. Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij half oktober zicht wil hebben op de contractreparaties en de bijbehorende kosten en er naar streeft dit eind van het jaar dichtgetimmerd te hebben.

Dit schetst ook mijn dilemma. Aan de ene kant wordt het beeld over de kosten de komende tijd scherper en zou ik u graag daarover willen informeren. Aan de andere kant zijn we nog aan het onderhandelen en kunnen uitspraken van mijn zijde snel nadelig in die onderhandelingen uitpakken.

Ik ga zeker niet mee in de uitspraken in de media over de meerkosten bij de Tweede Coentunnel. Bij dit soort onderhandelingen, is het zaak zo scherp mogelijk te analyseren wat de feitelijke situatie is en waar die door is veroorzaakt. Vaak bestaan er bij de onderhandelende partijen verschillende beelden over de feiten. Feiten over de aanschaf van materiaal (zoals bijvoorbeeld een ventilator) zijn relatief eenduidig. Maar tot een gedeeld beeld komen over kosten van herontwerpen (re-engineering), vertragingskosten (zoals het vasthouden van personeel en kapitaal voor de uitvoering) en de verdeling van risico’s en de bijbehorende kosten vergt veel meer energie. Ik sluit ook niet uit dat het genoemde bedrag voortkomt uit positionering. Daarnaast kunnen discussies over andere onderwerpen, zoals civiele aanpassingen aan de weg en ten gevolge van een scherpe inschrijving eerder geleden verliezen, interfereren bij de onderhandeling over de tunneltechnische installaties.

Waar de meerkosten op uitkomen voor zowel de Tweede Coentunnel als voor het Combiplan Nijverdal en de A2 Maastricht tunnel is op dit moment nog niet duidelijk. Of het totaalbedrag past binnen de eerder gemelde bandbreedte van € 55 tot € 150 miljoen en de € 100 miljoen die er voor is gereserveerd, kan ik op dit moment dan ook nog niet aangeven. Ik kan u wel aangeven dat ik het bedrag dat in de media over de Tweede Coentunnel is weergegeven absoluut niet herken als een bedrag waar we vanuit een rationeel beeld op uit zouden moeten komen.

Ik kan u verzekeren dat ik me persoonlijk inzet voor een goede afloop van de onderhandelingen en u zo snel mogelijk nader over de uitkomsten informeer.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus