33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 39 MOTIE VAN HET LID VAN GENT C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de kosten van nieuwe en bredere wegen hoger kunnen uitpakken als ze ontworpen worden op hogere maximumsnelheden;

verzoekt de regering voordat de Kamer in het kader van de voorhangprocedure ter wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ter verhoging van de maximumsnelheid een ontwerpbesluit ontvangt, een inventarisatie te laten maken naar de meerkosten van alle nieuwe infrastructuur uit het MIRT als deze ontworpen wordt op hogere maximumsnelheden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Kuiken

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven