33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 38 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GENT EN VERHOEVEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het kabinet alles opgeteld bijna 500 mln. per jaar bezuinigt op het openbaar vervoer;

constaterende, dat het extra budget voor infrastructuur van (uiteindelijk) 500 mln. geheel ingezet wordt voor extra asfalt en het goederenspoor, terwijl er geen extra budget voor het openbaar vervoer beschikbaar is;

verzoekt de regering eventuele nieuwe bezuinigingen in eerste instantie te zoeken in latere realisatie van extra asfalt en niet bij het openbaar vervoer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gent

Verhoeven

Naar boven