33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 36 MOTIE VAN HET LID VERHOEVEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Commissie MER heeft aangegeven dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de effecten van de tunnelvarianten bij het Pannerdensch Kanaal bij de doortrekking van de A15;

overwegende, dat een eerlijke vergelijking gewenst is;

verzoekt de regering serieus en objectief onderzoek te doen naar de reële gevolgen van een brug en tunnel bij het Pannerdensch Kanaal bij de doortrekking van de A15,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verhoeven

Van Gent

Bashir

Kuiken

Naar boven