33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het verkeer steeds meer afhankelijk is van goede verkeersinformatie langs de wegen, zoals op de matrixborden;

constaterende, dat een verstoring van de matrixborden al snel kan leiden tot een forse toename van de filedruk;

verzoekt de regering met een plan te komen waarmee de betrouwbaarheid van de verkeerssystemen verder zal toenemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Naar boven