33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat 23% van de spoorwegovergangen onbewaakt is en het aandeel in het totale kruisende verkeer op deze spoorwegovergangen laag is;

constaterende, dat desondanks een groot deel van de dodelijke ongelukken op spoorwegovergangen plaatsvindt bij deze onbewaakte spoorwegovergangen;

verzoekt de regering voor de zomer van 2012 een actieplan te maken om uiterlijk in 2020 alle onbewaakte spoorwegovergangen te voorzien van actieve beveiliging (lichten, belsignaal en/of slagbomen) inclusief kostenverdeling Rijk, regio en wegbeheerder, waarbij prioriteit gegeven wordt aan aanpak van de meest riskante onbewaakte situaties,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven