33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat Rijkswaterstaat de opdracht heeft om met de beschikbare middelen voor de aanpak van de A27 van 740 mln. een zo goed mogelijk alternatief uit te werken, waarbij de trajecten Lunetten-Everdingen en Scheiwijk-Werkendam prioriteit hebben;

overwegende, dat de kruising van de A59 met de A27 bij knooppunt Hooipolder een dagelijks fileknelpunt is;

verzoekt de regering om de versoberde aanpak van knooppunt Hooipolder zoals door Rijkswaterstaat in de B-minvariant is uitgewerkt als derde prioriteit in de aanpak van de A27 te benoemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe

Naar boven