33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID DE JONG

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat uit onderzoek blijkt dat de beoogde multimodale verbinding over het IJmeer zowel qua (tol)weg als spoorverbinding onrendabel blijkt te zijn;

overwegende, dat een IJmeerverbinding met alleen een metrolijn honderden miljoenen euro's gaat kosten en geen oplossing biedt voor de capaciteitsproblemen op de weg;

verzoekt de regering om het project IJmeerverbinding stop te zetten en eventueel daarvoor gereserveerde middelen te benutten voor de capaciteitsproblemen op de weg,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Jong

Naar boven