33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de provincie Overijssel de N340 en de N34 opwaardeert;

overwegende, dat er bij de kruising A28-N340 een IKEA wordt gevestigd, waardoor zonder extra maatregelen een IKEA-file dreigt te ontstaan op de A28;

overwegende, dat het van belang is dat op de A28 de ontsluiting naar het noorden bij Zwolle goed verloopt;

overwegende, dat de regio bereid is bij te dragen aan de verbetering van de aansluiting N340-A28;

verzoekt de regering een bijdrage van rijkswege aan knooppunt A28-N340 te overwegen en hierover de Kamer binnen zes maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Naar boven