33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 29 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het Atalantaproject op het terrein van de voormalige dierentuin Emmen een goed voorbeeld van integraal binnenstedelijk bouwen is;

overwegende, dat er nog een tekort is van 17 mln., waarvoor ook elders op de rijksbegroting gelden gezocht zouden worden, zoals is afgesproken in de motie-Roefs/Koopmans uit 2009, maar er nog geen begin is van een oplossing;

verzoekt de regering opnieuw met een plan van aanpak te komen om het project los te trekken en hierover de Kamer binnen drie maanden te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Naar boven