33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de knooppunten Hooipolder en Gorinchem beide tot congestie leiden op de A27;

van mening, dat aanpak van beide knelpunten prioriteit heeft;

constaterende, dat er nu een variant gekozen wordt die niet de problemen van de regio oplost;

overwegende, dat de gekozen variant de aanleg van een treinverbinding Utrecht-Breda onmogelijk maakt;

verzoekt de regering bij de aanpak van de knelpunten op de A27 prioriteit te geven aan de knelpunten Gorinchem en Hooipolder en de aanleg van een toekomstige treinverbinding Utrecht-Breda niet onnodig duur te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Bashir

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven