33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de A59 een belangrijke verkeersader is en dat er nu sprake is van een zeer onveilige situatie, met name ter hoogte van Waalwijk;

roept de regering op bij onderhouds- en vervangingsmaatregelen op de A59 de samenwerking met regionale partijen te zoeken om zo tot zo optimaal mogelijke oplossingen te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Naar boven