33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 25 MOTIE VAN HET LID KUIKEN C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de knooppunten Hooipolder en Gorinchem beide tot congestie leiden op de A27;

van mening, dat aanpak van beide knelpunten prioriteit heeft;

verzoekt de regering binnen het budget van 740 mln. het knooppunt Hooipolder tot prioriteit te maken en uit te werken volgens de zogenaamde «B-minvariant»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Bashir

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven