33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID WIEGMAN-VAN MEPPELEN SCHEPPINK

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 12 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de planstudie derde rijstrook A15 Papendrecht-Gorinchem is beëindigd;

overwegende, dat dit traject op plaats 28 en 36 van de file top vijftig staat en vooral hinder geeft door zogenaamde schokgolffiles;

overwegende, dat veel kunstwerken op dit traject al op de breedte van 2x3 rijstroken zijn gedimensioneerd en hierdoor eenvoudige benuttingmaatregelen mogelijk zijn die de fileproblematiek fors kunnen reduceren;

verzoekt de regering:

  • een verkeerskundige vervolgstudie te doen naar kosteneffectieve maatregelen om de gevoeligheid van de A15 Papendrecht-Gorinchem voor schokgolffiles te verminderen;

  • de resultaten van deze studie te bespreken met de regio in het eerstvolgende bestuurlijk overleg MIRT Zuidvleugel;

  • en eventuele aanbestedingsmeevallers in de regio, bijvoorbeeld op de A15 Maasvlakte-Vaanplein hiervoor beschikbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wiegman-van Meppelen Scheppink

Naar boven