Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000 nr. 22

33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN SLOB EN SAP

Voorgesteld 22 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het aantal studenten met schulden sinds 2003 is verdubbeld tot ruim 100 000 studenten en dat de hoogte van de schulden sinds 2004 met 80% is toegenomen tot bijna € 15 000;

overwegende, dat organisaties als het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en het Nibud de ernst van de schuldenproblematiek onder studenten onderschrijven en onder andere om maatregelen vragen tegen de laagdrempeligheid van het bijlenen en voor een betere voorlichting;

overwegende, dat door het inzetten op preventie van schulden de overheid kosten op onder andere de schuldhulpverlening en de WWB kan besparen;

van mening, dat studenten in de toekomst door het sociaal leenstelsel masterfase nog meer geld zullen lenen, zodat het belang van een goede omgang met geld door studenten steeds groter wordt;

verzoekt de regering om de schuldenproblematiek onder studenten in kaart te brengen;

verzoekt de regering voorts aansluitend met gerichte voorstellen te komen om de schuldenproblematiek onder studenten te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slob

Sap