Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201233000 nr. 19

33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 19 MOTIE VAN HET LID SAP C.S.

Voorgesteld 22 september 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het regeerakkoord stelt dat we voor de energievoorziening minder afhankelijk moeten worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen;

overwegende, dat de regering daarin een voorbeeldrol kan vervullen;

verzoekt de regering om zonnepanelen te installeren op de daken van rijksgebouwen die daarvoor geschikt zijn of om die daken aan (energie)bedrijven te verhuren, zodat zij zonnepanelen op de daken van rijksgebouwen kunnen plaatsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Cohen

Pechtold

Thieme

Roemer